พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ของจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ของจังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้