พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี