พิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติและขึ้นมอบทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุน “โครงการ 910
ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนขาดแคลน ณ ห้อ
งประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย รวมถึง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาพสมาคมสตรี แห่งชาติฯ
, นางสาวณ
ัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประธานภาคกลางและตะวันออก และมีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 12 คน เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ด้วย