พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “วัดใหม่เกมส์ 2565” ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “วัดใหม่เกมส์ 2565” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสร้างความสมานสามัคคีให้กับนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และยังส่งเสริมทักษะด้านกีฬา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5,815 คน