พิธีเปิดโครงการ “พายเรือเพื่อบางปะกง : เก็บขยะจากต้นแม่น้ำถึงอ่าวไทย”

วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “พายเรือเพื่อบางปะกง : เก็บขยะจากต้นแม่น้ำถึงอ่าวไทย” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้ง นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และมีการเสวนา “ประวัติศาสตร์ และชีวิตของแม่น้ำบางปะกง” โดยพระครูประโชติปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี , คุณวัธนา บุญยัง นักเขียนอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญด้านแม่น้ำบางปะกง วัตถุประสงค์ของกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อพายเรือเพื่อบางปะกง : เก็บขยะจากต้นแม่น้ำถึงอ่าวไทย เป็นการรณรงค์ให้คนเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ซึ่งมีผลสำคัญในการสร้างความตื่นตัว และทำให้ขยะจากแม่น้ำสายต่าง ๆ ที่ลงอ่าวไทยมีจำนวนน้อยลง