พิธีเปิดโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง”

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "แว่นตาเพื่อน้อง" ณ หอประชุมโรงเรียนชิตใจชื่น ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องด้วยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ จัดโครงการ "แว่นตาเพื่อน้อง" เพื่อตรวจสุขภาพตา วัดสายตา พร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับสายตาให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 500 คน