รับสมัครอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา