ศธจ.ปราจีนบุรี พิธีมอบเกียรติบัตรการทดสอบทักษะวิชาการของนักเรียนสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566