สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดปราจีนบุรี (CSR) ครั้งที่ 1/2566