สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือ (ศชร). จังหวัดปราจีนบุรี โดยสามารถสแกน QR Code ไปศูนย์ช่วยเหลือ หรือแอด Line และสามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ (ในวันและเวลาราชการ)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือ (ศชร). จังหวัดปราจีนบุรี โดยสามารถสแกน QR Code ไปศูนย์ช่วยเหลือ หรือแอด Line และสามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ (ในวันและเวลาราชการ)