สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ “ชุดความรู้และองค์ความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และโครงการพระราชดำริ”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้และองค์ความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และโครงการพระราชดำริ"
******************************************************************************************************************************************************
1.บ้านเมืองสุจริต https://www.parliament.go.th/.../suj.../mobile/index.html...
2.รัชกาลที่ 1-10 https://online.anyflip.com/brkkb/zito/mobile/
3.อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 (นางเลิ้ง) https://www.facebook.com/watch/?v=222826183330671
4.สารคดีจิตอาสา EP 1. ตอน จุดเริ่มต้นโครงการจิตอาสาพระราชทาน https://www.facebook.com/watch/?v=466160084857844
5.จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อของแผ่นดิน https://www.facebook.com/watch/?v=975468226728314
6.เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ https://www.facebook.com/watch/?v=695625808071970
7.สารคดีเฉลิมพระเกียรติโครงการหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อผู้พิการ https://www.facebook.com/watch/?v=323827436262314
8.เดอะไดอารี่ ตอนที่ 22 บางกอกราชธานีใหม่ https://www.facebook.com/watch/?v=603178970961750
9.จิตอาสา จะต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง ปฏิบัติตามพระบรมราชปณิธาน https://www.facebook.com/watch/?v=601208697773065
10.น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร https://www.facebook.com/watch/?v=2441550449314464
11.ตามรอยพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 กับการแก้ปัญหาน้ำทาวมอย่างยั่งยืน https://www.facebook.com/watch/?v=2441550449314464
12.สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตอน 50 ปี โครงการหลวง https://www.facebook.com/watch/?v=2918990891684340
13.เรื่องราวความจริง EP.3 โคกหนองนา กับ อ.ยักษ์ https://www.facebook.com/watch/?v=466004788428904
14.การ์ตูนอนิเมชั่น 40 ทฤษฎีใหม่ ตอน จากภูผา สู่มหานที ขุดสระเก็บกักน้ำ https://me-qr.com/6761864
15.วันดินโลก 5 ธันวาคม https://www.facebook.com/watch/?v=3145935895685316
16.ต้นกำเนิดโครงการพระราชดำริ ฝนหลวง https://www.facebook.com/watch/?v=481695626600666
17.วันดินโลก 5 ธันวาคม พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน https://www.facebook.com/watch/?v=649439056225761
18.ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล กับการก่อตั้งสยามไบโอไซเอนซ์ https://www.facebook.com/watch/?v=436782271363379
19.ตามรอยพระราชา 5 ธันวาคม https://www.facebook.com/watch/?v=4479591082122868
20.จิตอาสา คือ จิตสำนึกเพื่อส่วนร่วม https://www.facebook.com/watch/?v=1080788506064529
21.พระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทย https://www.facebook.com/watch/?v=321216799730911
22.จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ https://www.facebook.com/watch/?v=1011419256071640