สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี “ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ ซีเซียม 137 คืออะไร ข้อควรปฏิบัติหลังการสัมผัส , การป้องกันและการปฏิบัติตน”

👉สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี "ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ ซีเซียม 137 คืออะไร ข้อควรปฏิบัติหลังการสัมผัส , การป้องกันและการปฏิบัติตน"👈
🤔หากสงสัยมีอาการดังกล่าวติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี🤔 โทร 037-211626 ต่อ 102 และเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน 🚑โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน🚑 "พร้อมทั้งแจ้งประวัติสัมผัสสารกัมมันตรังสี ☎️"สายด่วนกรมควมคุมโรค 1422"☎️