สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active learning ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active learning ผ่านระบบออนไลน์
***********************************************************************
👉 ผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ops.moe.go.th
👉 การอบรมผ่านระบบ Zoom ❗️จำกัดจำนวน 1,000 คน❗️
👉 รหัสในการเข้าห้อง Zoom จะจัดส่งไปยัง E-mail ที่ลงทะเบียน
❗️ กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนทันตามกำหนดสามารถเข้ารับการอบรมผ่าน Youtube ช้อง @BICTChannel https://drive.google.com/.../1jgKBdIZZY36oHF1mqVu... ❗️