สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นำนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับภาค