สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์การสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วงอายุราชการ/อายุงาน 6-25 ปี ที่สนใจ หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน”