สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของประเทศไทย ในระดับภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ