สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมการคัดเลือก BEST PRACTICE การนำเสนอผลการดำเนินงานการถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค