สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุม และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศ