หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ (งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ (งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี