เข้าร่วมโครงการแข่งขันพิธีกีฬา กศน.เกมส์ ต้านยาเสพติด สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายกิตติคุณ ประสังสิต ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ต้านยาเสพติด สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคลากร และนักศึกษา กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ให้มีความรัก ความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลยาเสพติด