โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการ และบุคลากร สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน