Main

222
159
2
13ตุลาคม.png
MOE_bn49_ศธ_ปราจีนบุรี.jpg
b3.jpg
Screen-Shot-2563-03-27-at-05.50.44-copy-scaled-1.jpg
PlayPause
ย้อนกลับย้อนกลับ
ก่อนหน้าก่อนหน้า

ผู้บริหารหน่วยงาน

กลุ่มงานภายใน


หน่วยงานทางการศึกษา
เรื่องล่าสุดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายไพศาล ...

กระทรวงศึกษาธิการ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการ ...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการเงิน