การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566 แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน พร้อมทั้งให้ ผู้อำนวยการทุกกลุ่มงานได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 และแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร และได้สอบถามปัญหาของโรงเรียนเอกชน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป